Enzymedica seedeensüümid

Esileht / Tingimused

Tingimused

ENZYMEDICA.EE E-POE ÜLD- JA TELLIMISTINGIMUSED

 Käesolevad Enzymedica OÜ (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja/Tellija/Tarbija), kes kasutavad www.enzymedica.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping) ja/või koostöölepingu (sõlmitakse edasimüüjatega). 

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

OSTUJUHEND

Ostu sooritamiseks ei pea registreerima püsikliendiks (sisse logima ja looma konto). Saate osta ka külalisena, aga tellimusele tuleb sisestada andmed kauba kohaletoimetamiseks. Kasutades pakiautomaadi teenust, on kõige olulisem sisestada mobiiltelefoni number, mida igapäevaselt kasutate. Tarneaadressi palume sisestada, kui soovite tellida kaubad lähimasse postkontorisse või kulleriga koju.

Ostu sooritamisel Ostja kinnitab ja annab nõusoleku, et on läbi lugenud, tutvunud ja nõustunud e-poe üld- ja tellimistingimustega.

E-poes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.

Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud; kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

TELLIMUSE VORMISTAMINE, TASUMINE JA TARNE

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Makseid võtame vastu ainult eurodes (EUR), mis tähendab, et kõik tehtud tehingud arveldatakse eurodes ning ka Ostja kontolt läheb maha ostusumma eurodes. Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole. Peale makse sooritamist saadab e-pood Ostjale tellimuskinnituse ja/või arve. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kauba saatmiskulud kannab Ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul Ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Katkise pakendi korral on Ostjal võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt e-kirja teel aadressile sales@enzymedica.ee või telefonil +372 5044993.

Kui Ostja ei tule kaubale järele hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega.

ANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Ostja annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks seoses konkreetse müügitehinguga või toote tarneinfo edastamisega. Müüjale teatavaks saanud isikuandmeid kasutatakse ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, müügi- ja koostöölepingu (sõlmitakse edasimüüjatega) täitmiseks või müügi- ja koostöölepingu täitmise tagamiseks ning Ostjale kauba tarnimiseks.

Müüja säilitab Ostja kohta ostude sooritamise käigus Ostja poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Kullerteenust osutavale ettevõttele edastatakse ainult need Ostja isikuandmed, mis on vajalikud toodete kohaletoimetamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

Müüja võib kasutada Ostja isikuandmeid Ostjale eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Ostja on andnud selleks oma nõusoleku. Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Andmeside Ostja ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Ostja panga- ja krediitkaardi andmetele.

Ostja isikuandmed on konfidentsiaalne informatsioon ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

TAGANEMISÕIGUS JA PRETENSIOONID

Pärast kauba kättesaamist on Ostjal (tarbijal) õigus e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul. Juhul, kui Ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, on Müüjal õigus taganemisavaldust mitte rahuldada. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik (edasimüüja).

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Müügilepingust taganemisel peavad kaup ja pakend olema kasutamata ning komplektsed. Kaup peab olema originaalpakendis koos originaalarvega ja kõigi markeeringutega. Kaup ei tohi olla kasutatud. Taganemise korral kuuluvad tagastamisele kõik müügilepingust tulenevad kingitused ning teised lisaväärtused. Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on Müüjal õigus mitte rahuldada Ostja taganemisavaldust või tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu Ostjale tagastatavast ostusummast. Samuti on Müüjal õigus tasaarveldada kingituste ja teiste lisaväärtuste tagastamata jätmise korral nende väärtus kehtivas jaehinnas.

Müügilepingust taganemisel on Müüjal õigus tasaarveldada tagastatavast ostusummast kuni 5€ käsitluskulude katteks.

Ostjal on õigus tühistada oma tellimus peale kauba eest tasumist, kuid enne kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade koos tellimuse/arve numbriga e-posti aadressile sales@enzymedica.ee. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

Raha tagastatud kauba eest kantakse Ostja arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale kauba tagasijõudmist Müüjale. Kauba saatekulud tagastame samuti. Pangalingi või ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus. Kui Ostja on sõnaselgelt valinud e-poe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea e-pood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Kui tagastamisele kuuluv kaup on avatud või mõnel muul viisil kahjustatud, ei kuulu kaup tagastamisele ja loetakse kasutatuks.

Kõikidele toodetele kehtib pretensiooni esitamise aeg VÕS § 218 järgi. Tagastamise tunnistusena kehtib arve/ostuarve. Pretensiooni esitamise õigus ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote rikkumisest. Müüja vastutab Ostjale (tarbijale) müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba kauba üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul kauba üleandmisest tarbijale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, saates e-kirja aadressile sales@enzymedica.ee või helistades telefonil: +372 5044993. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist tarbijale. Kui e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui tarbijall on e-poe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile sales@enzymedica.ee või helistada telefonil: +372 5044993. Kui tarbija ja Müüja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on tarbijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin: https://www.tarbijakaitseamet.ee//et/tarbijavaidluste-komisjon. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.