Enzymedica seedeensüümid

home / GDPR

GDPR

ANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED (KOOSKÕLAS GDPR-ga)

Enzymedica OÜ (Müüja) hoolib oma klientide privaatsuse kaitsmisest. Privaatsuspõhimõtetes kirjeldame, kuidas me kasutame ja salvestame teie isikuandmeid - ja millistel eesmärkidel.

Kasutame teie isikuandmeid selleks, et:

Hallata teie ostusid meie juures, samuti teie kontot juhul, kui olete sellise konto avanud. Näiteks selleks, et võimaldada teile konto loomisega kaasnevate funktsioonide kasutamine. Samuti selleks, et meiepoolne suhtlus ja meie pakkumised oleksid võimalikult asjakohased ja huvitavad. See tähendab, et teile saabuvad e-kirjad, (SMSid) ja tavapostitused põhinevad teie ostuajalool ja toodetel, mille vastu olete ise huvi üles näidanud.

Millised õigused on teil teie isikuandmete töötlemise mõjutamiseks meie juures?

Teil on GDPR-i alusel mitmeid õigusi, sealhulgas õigus olla vastu andmete kasutamisele turunduslikel eesmärkidel.

Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest?

Teie isikuandmeid töötleme meie ehk Enzymedica OÜ (reg. nr 14241747) (edaspidi „Enzymedica“).

Teie privaatsus on meie jaoks oluline. Käesolevates eeskirjades teavitame teid, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, kui te ostate meie käest, külastate meie kodulehte ning identifitseerite end, loote ja kasutate kontot, samuti kui te saate meilt uudiskirju, (tekstisõnumeid), postitusi, teavet või muid reklaammaterjale.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse või kui soovite pöörduda meie poole seoses oma õigustega, palun võtke meiega ühendust – te saate meiega lihtsalt ühendust kirjutades meile aadressil sales@enzymedica.ee. Meie postiaadress on Enzymedica OÜ, Liimi 1, 10621 Tallinn. Telefoni teel meiega ühenduse saamiseks helistage numbril +372 5044993.

Kuidas me töötleme teie isikuandmeid?

Kokkuvõttes töötleme me teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • hallata teie oste, kui te ostate meie käest;
 • hallata teie kontot, kui te otsustasite luua konto (nt saada kasu konto eelistest, mis kaasnevad konto loomisega);
 • saata teile reklaammaterjale e-posti ja posti teel;
 • koostada eripakkumisi ja teie jaoks asjakohaseid pakkumisi toetudes teie ostuajaloole ja toodetele, mille suhtes te olete huvi üles näidanud (nt klõpsates meie uudiskirjas);
 • järgida kehtivaid seadusi ja eeskirju ning
 • pakkuda kodulehel funktsioone, mis muudavad selle võimalikult lihtsalt kasutatavaks.

Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Meie ja meie koostööpartnerid on võtnud tarvitusele mitmeid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid. Me tegeleme aktiivselt sellega, et tagada ELi isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete järgimine. Meil on mitmeid IT-süsteeme ja funktsioone, mis aitavad meil kaitsta teie isikuandmeid ebaseadusliku ja volitamata töötlemise eest. Lisaks on meil ettevõttesisesed toimingud, millega tagatakse, et teie isikuandmetele ei pääse juurde need, kellel selleks vajadust pole.

Kas te peate meile esitama oma isikuandmed ja mis siis, kui te seda ei tee?

Selleks, et me saaksime teile pakkuda teatavaid teenuseid ja et oleks võimalik sõlmida leping (ostutellimus) ettevõttega Enzymedica, on vajalik, et esitaksite meile teatud isikuandmed. Kui te ei esita meile isikuandmeid, mida meil on vaja teie lepingu täitmiseks, siis võime me mitte tarnida teile kaupu.

Kui te ei esita meile teavet, mida vajatakse töötlemiseks, mida me teeme teie nõusoleku kohaselt, siis me ei saa töödelda teie isikuandmeid sel eesmärgil. Teie nõusolekut on vaja, nt kui soovite jätkata uudiskirjade, (tekstisõnumite) ja postituste saamist, mis sisaldavad teile mõeldud teavet ja pakkumisi, pikema aja jooksul, kui see, mille kohta me teile teavet saadame.

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Teie isikuandmeid käsitletakse lähteandmetena vaid ettevõttes Enzymedica. Teie isikuandmeid võidakse jagada väljapoole ettevõtet Enzymedica, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu (ostutellimuse) täitmiseks ja kui meil on vaja abi asjadega, mis pole meie põhioskused, misläbi me saame pakkuda teile meie tooteid.

Siin esitame me täpsemat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid jagame:

 • Et me saaks müüa kaupu, mida te soovite osta, jagame me teie isikuandmeid meie tarnijatega (nt Maksekeskus), kes tagavad teie valitud makseviisi. Olenevalt teie valitud makseviisist võib see erineda, mis andmeid täpselt tarnijad töötlevad ja kuidas nad seda teevad.
 • Me jagame teie isikuandmeid meie transporditeenuse osutajaga, et tarnida teile teie ostetud tooteid või et te saaks tühistada või tagastada või vahetada tooteid. Me teeme seda selleks, et tagada, et transporditeenuse osutaja saab täita tarne ja saata teile teavet, et te võite oma tooted kätte saada.
 • Me jagame teie ostuajalugu ettevõttega, keda me kasutame, et analüüsida, kuidas me saame parandada oma teenust ja meie pakkumisi oma klientidele.
 • Kui te ei maksa õigeaegselt, siis me jagame teie isikuandmeid teatud ettevõttega, keda me kasutame maksete sissenõudmiseks.
 • Me jagame teie isikuandmeid, et saata reklaammaterjale meie kasutatavate trükiteenuste ja tarneteenuste osutajate kaudu.
 • Mailchimp
 • Facebook
 • Instagram
 • Google Analytics
 • Raamatupidamise programm
 • Lao- ja kliendihalduse programm

Kuidas me sinu isikuandmeid kogume?

E-poel on õigus kasutada isikuandmeid reklaami, uudiskirjade, kliendisuhtluse ja muu informatsiooni edastamiseks tarbijale, et muuhulgas parandada ja reklaamida oma teenuseid, toimetada kohale tellimusi või täita muid lepingulisi kohustusi. E-pood võib edastada tarbija isikuandmeid ka logistikapartnerile kauba kohale toimetamiseks.

Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh kauba kohale toimetamiseks. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ning neile puudub e-poel ligipääs.

Kogume isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel:

 • Külastad meie kodulehte;
 • Liitud meie uudiskirjaga;
 • Sooritad meie lehel ostu ning täidad tellimisvormi;
 • Registreerid end meie kodulehel kasutajaks;
 • Tellid meie kodulehe vahendusel turunduslikku materiali (videod, e-raamat vms materjal);
 • Kirjutad meile kasutades e-maili või kodulehel olevat kontaktivormi.

Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid.

Kui kaua andmeid säilitatakse?

Kodulehel ostu sooritanud klient – andmeid säilitatakse:

 • kuni seitse aastat kooskõlas raamatupidamist käsitlevate õigusaktidega;
 • kuni tooted on teieni tarnitud;
 • kuni toodete eest on maksed täielikult laekunud.

Et saata uudiskirju, muuta reklaame personaalsemaks ja edastada muid turunduslikke materjale - kuni 36 kuud, peale ostu sooritamist ja andmete edastamise nõustumist.

Registreerunud või registreerumata klient, kes on kodulehel toote lisanud ostukorvi, kuid jätnud ostu lõpetamata – 3 päeva.

Turvalisus

Enzymedica rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide veebilehe külastajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Enzymedica jagab teie isikuandmeid ka valitud ettevõtteväliste IT-ettevõtetega, keda me kasutame, kuid vaid sel määral, mis on vajalik, et tarnijad saaksid oma kohuseid täita meie ees. 

Kui te soovite rohkemat teavet selle kohta, milliste ettevõtete või asutustega me jagame isikuandmeid, siis võite te alati võtta meiega ühendust.

Kas me edastame isikuandmeid väljapoole ELi/EMPd?

Enzymedica töötleb reeglina teie isikuandmeid ELis/EMPs, kuid teatud juhul me võime kasutada ELi/EMP väliseid tarnijaid. Kui me edastame isikuandmeid väljapoole ELi/EMPd, teeme me seda vaid siis, kui me toetame edastamist kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Millised õigused teil on, et mõjutada seda, kuidas me töötleme teie isikuandmeid?

Kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega on teil mitmed õigused seonduvalt teie isikuandmete töötlemisega. Allpool on kirjeldatud teie õigusi ja mida need sisaldavad. Oma õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust (vt kontaktandmeid eespool).

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui me töötleme teie isikuandmeid toetudes sellele, et te olete andnud meile nõusoleku, on teil igal ajal õigus tühistada nõusolek, mille andsite oma isikuandmete töötlemise kohta, täielikult või osaliselt. Nõusoleku tagasi võtmine kehtib päevast, mil see võeti tagasi.

Õigus tutvuda andmetega

Teil on õigus saada kinnitust, kas teie isikuandmeid käsitletakse, ja saada juurdepääs teabele, kuidas isikuandmeid käsitletakse, nt töötlemise eesmärk ja töödeldavate isikuandmete liigid. Teil on ka õigus saada koopia töödeldavatest isikuandmetest.

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist põhjendamatu viivituseta ja mittetäielike isikuandmete täiendamist.

Õigus andmete kustutamisele (nn õigus olla unustatud)

Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • te võtate tagasi oma nõusoleku, millel töötlemine põhineb, ja puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes, eeldusel, et meil pole õiguspäraseid põhjuseid jätkata töötlemist, mis kaaluksid üles teie õiguspärase põhjuse mitte jätkamiseks;
 • kui isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või
 • kui isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita meile kehtivat õiguslikku kohustust.

Enzymedica kustutab teie isikuandmed teie palvel, eeldusel, et meil pole kohustust säilitada isikuandmeid kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega või muu õigusaktiga.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui

 • te vaidlustate andmete õigsuse (vaid ajaks, mis võimaldab meil neid kontrollida);
 • töötlemine on ebaseaduslik ja te palute kustutamise asemel nendele juurdepääsu piirata;
 • me ei vaja isikuandmeid enam, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks või kaitsmiseks või
 • te olete esitanud vastuväite töötlemise kohta, kui meil ei ole toimunud huvide tasakaalustamist.

Õigus esitada töötlemise vastu vastuväiteid

Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, mille aluseks on asjaomaste huvide kaalumine – sh profiilianalüüsi tegemine. See ei kehti, kui meil on kaalukad põhjused töötlemiseks, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui eesmärk on õigusnõuete koostamine, nõudmine või kaitsmine.

Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele reklaammaterjalide saatmise eesmärgil, mis hõlmab profiilianalüüsi sellisel määral, mil see on seotud otseturundusega. Kui te esitate vastuväite reklaammaterjalide ja/või profiilianalüüsi vastu, ei või teie isikuandmeid kasutada enam sellisel eesmärgil.

Õigus esitada kaebus

Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele (ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist). Selline kaebus esitatakse järelevalveasutusele, mis asub ELi/EMP liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või kus väidetavalt leidis aset kehtivate isikuandmete kaitset käsitlevate seaduste ja eeskirjade rikkumine.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada isikuandmeid, mis puudutavad teid ja mille te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need teisele isikuandmete töötlemise eest vastutavale poolele (andmete ülekantavus), kui

 • töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul;
 • töötlemine toimub automatiseeritult.

Teil on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist otse meilt teisele isikuandmete töötlemise eest vastutavale poolele, kui see on tehniliselt võimalik.

Andmeside Ostja ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Enzymedical puudub ligipääs Ostja panga- ja krediitkaardi andmetele.